Setiap orang pasti mempunyai dambaan dalam hidupnya. Dambaan setiap orang pasti berbeda, tergantung dari keinginan apa yang paling dominan dalam dirinya. Dambaan setiap orang bisa terwujud, apabila orang tersebut menjalani kehidupan ini dengan rasa tenang, ikhlas, dan selalu bersyukur terhadap ni’mat yang telah Allah berikan kepadanya. Berihtiarlah dan bertawakallah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang menjadi dambaan hidup kita. Amin

Iklan